เครือข่าย P2P

เครือข่าย P2P

เครือข่าย P2P การใช้ Kazaa และโปรแกรมเครือข่ายแบบ peer-